Ben jij een uitsteller? Dan ben je waarschijnlijk een creatieve denker…

 in Groei in je carriere, Lifehacks

Hoe kom je tot de meest creatieve ideeën? Organisatiepsycholoog Adam Grant deed onderzoek naar wat hij noemt ‘originele denkers’; denkers die niet alleen nieuwe, briljante ideeën bedenken, maar ook in actie komen om deze uit te werken en in de markt te zetten.

En hij ontdekte 3 eigenschappen die creatieve ofwel originele denkers met elkaar gemeen hebben.

  1. Uitstelgedrag

Uit het onderzoek kwam naar voren dat mensen die veel uitstelgedrag vertoonden, met originelere ideeën kwamen dan mensen die hun zaken goed plannen en meteen van start gingen.

Hoe kan dit? Grant stelt dat doordat je je uiteindelijke oplossing voor het probleem uitstelt, je jezelf de mogelijkheid geeft om tot het laatste moment ideeën de vrije loop te laten. Leonardo Da Vinci was zo’n typische uitsteller, die uiteindelijk 16 jaar nodig had om de Mona Lisa af te maken. Martin Luther King schijnt zijn bekende speech 10 minuten voordat hij het podium betrad herschreven te hebben en de wereldberoemde woorden ‘I have a dream’ stond zelfs niet in het script! Door niks van te voren vast te leggen, bood hij zichzelf de vrijheid te kunnen improviseren en zijn creativiteit maximaal te benutten.

Uitstelgedrag kan een nadeel zijn voor je productiviteit maar een uitkomst voor je creativiteit, zo blijkt!

  1. Twijfel

Grant definieerde 2 soorten twijfel in zijn onderzoek: het twijfelen aan jezelf of het twijfelen aan je idee. Twijfel aan jezelf werkt verlammend en is niet goed voor je creativiteit noch je productiviteit. Echter, als je twijfelt of je idee wel goed genoeg is, houdt dat je scherp. Het motiveert je om te testen, te experimenteren en te verfijnen. En uiteindelijk een betere oplossing of idee af te leveren. Originele denkers twijfelen veelvuldig aan hun idee en hebben vaak al een ander plan achter de hand. Als je twijfelt, zoek je naar betere opties en mogelijkheden. Je bent in staat om iets wat je al heel vaak gezien hebt, ineens met een frisse blik te bekijken en het te verbeteren.

  1. Angst

Originele denkers zijn net als de meeste mensen, bang om te falen. Ze onderscheiden zich alleen van de rest doordat ze banger zijn om iets níet te proberen dan om op hun gezicht te gaan. Natuurlijk bestaat er een kans dat een bedrijf niet van de grond komt of dat een investering die ze doen niet rendabel is. Tegelijkertijd weten zij ook dat ze later meer spijt zullen hebben van iets wat ze niet geprobeerd hebben dan van de fouten die ze gemaakt hebben.

Als je dus tot meer creativiteit in je ideeën en oplossingen wilt komen, begin dan niet meteen maar gun jezelf tijd, bedenk dat je jezelf kunt motiveren door je ideeën in twijfel te trekken en omarm je angst om te falen. Er zijn heel veel slechte ideeën nodig, om tot 1 briljant idee te komen!

Recente berichten

Jouw reactie